MARGHERITA

11.90

tomato, mozzarella cheese & fresh basil