MARGHERITA

9.90

tomato, mozzarella cheese & fresh basil